Alberto Baena Zapatero | Universidade Nova de Lisboa

La primera globalización a través de un estudio de caso: comercio y producción de biombos. 

Propomo-nos examinar os biombos chineses, japoneses e americanos desde um enfoque económico, que inclua esta mercadoria no conjunto do tráfico mundial de objectos de luxo, mas também social, pondo de manifesto os motivos do sucesso destes móveis nos salões de três continentes… ler mais

Anúncios